Kraniosakral

Kraniosakral behandling (50 min)


Kraniosakral behandling är en mjuk behandlingsform som utvecklats ur osteopati för att återställa kroppen i balans genom att följa kroppens vätskerörelse. Den är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescyklerna och eventuella vävnadsstörningar/vävnadsrestriktioner. Under en kort pratstund efter behandlingen ges en behandlingsförklaring, prognos och rekommendation.

Klienten är alltid påklädd under behandlingen


Behandlingen är godkänd som friskvård.


Hälsan i centrum Västra gatan 43 44231 Kungälv 0708-24 05 28/ 0303-44 22 22

Copyright © All Rights Reserved