Hälsa

HLB-Blodanalys


Med hjälp av ett kapillärprov i fingret tar man ta en droppe blod på ett ob­jektglas. I det kan man se ett mönster som uppstått i det torkade blodet. Vid nedsatta kroppsfunktioner bildas olika syror och ämnen som visar spår när blodet torkat.


I blodprovet kan man se indikationer på tarmtoxiner, tungmetallsbelastning,

stress, allergi, vissa mineral och vitaminbrister, blodsockerstörningar, inflamma­toriska processer och vissa hormonbesvär.

Mer än 40 olika indikationer i blo­det ger information som kan vara värdefull vid valet av behandlingar, kostråd och kosttillskott.


HLB analys är en metod som utvecklades i Tyskland av professor Günther Enderlein i slutet av 1800-talet. Man använder sig av mörkerfältsmikroskopi där man tittar i ett torkat avtryck av blod på ett objektglas. Denna metod an­vänds i dag av sjukvårdspersonal och terapeuter runt om i världen. Utbildnin­gar ges främst i USA, England, Holland och Tyskland.


En blodanalys är ett bra komplement till kost/hälsorådgivning för dina behov av förbättringar i kosten. Det är mycket viktigt att förstå att terapeuten inte ställer någon diagnos utifrån en blodanalys, utan man ser istället på kroppens obalanser. Diagnoser får endast fastställas av legitimerade läkare. Behöver man få en diagnos måste man gå till en läkare och göra de undersökningar som krävs för att fastställa en diagnos.
Zinzino Balace oil och test


ÄR HÄLSA VIKTIGT FÖR DIG?


Vår dagliga kost har under de senaste decennierna förändrats. En stor förändring är att många har gått från att äta mycket fisk med omega-3, till att idag överdrivet konsumera vegetabiliska oljor och bearbetade livsmedel som innehåller mycket omega 6. Detta leder till en obalans mellan dessa två livsnödvändiga fettsyror.


REKOMMENDERAT AV MYNDIGHETER

Balansen mäts i hur stor andel omega-6 du har i blodet i förhållande till omega-3. I stora delar av västvärlden är den rekommenderade balansen 5:1 eller bättre (referens: Nordic Nutrition rekommendation 2004).

Undersökningar visar att den genomsnittliga balansen i stora delar av Europa idag är 15:1.

Med Zinzinos produkter kan de flesta nå ett balansvärde på 5:1 eller bättre (3:1) på 120 dagar.


Zinzinos Balance produkter kan på ett enkelt sätt hjälpa dig att förbättra din omega-6 till omega-3 balans. Balance-produkterna innehåller en unik kombination av fisk-och olivolja. Kroppen kan inte producera omega-3 (EPA och DHA) själv och därför måste det tillföras genom kosten.


ZINZINOTEST

Vill du veta om du är i balans? Vi erbjuder ett unikt test för dig som vill få reda på din balans. Zinzino BalanceTest är ett blodprov. Testet tar mindre än en minut att genomföra och blir analyserat på St. Olavs Hospital Universitetssjukhus i Trondheim, ett av Skandinaviens ledande laboratorium.


Testet analyserar 11 fettsyror i ditt blod och visar med 98 % säkerhet hur din balans mellan omega-6 och omega-3 ser ut. Du får också svar på hur många procent omega-3 du har i ditt blod. Ditt svar får du inom 20 dagar.


Du kan välja om du endast vill göra ett test eller prenumerera på ett paket med olja och tester inbakat (det är mest prisvärt, det finns flera olika) Du får all info när du kommer och inget köptvång såklart!

Copyright © All Rights Reserved

Hälsan i centrum Kungälv - Västra gatan 43 - 44231 - Kungälv - 0708-24 05 28/ 0303-44 22 22